December 22, 2017No Comments

Dansk blockchain-app skal bekæmpe snyd

En dansk, maritim start-up vil bygge en app, der skal gøre det nemt og sikkert for maritime virksomheder at overholde det stigende antal regler på det maritime område. App´en C-log udvikles med støtte fra Den Danske Maritime Fond og forventes klar til sommer.

“Vi vil udvikle en digital platform, der gør det nemt for virksomheder i søfartsindustrien at dokumentere, at de overholder gældende lovgivning og standarder. Det vil vi gøre gennem et system, der simpelt og sikkert håndterer de certifikater, som dokumenterer, at besætningen på et skib har de nødvendige kurser og kvalifikationer,” siger Jesper Holmgren, medejer af C-Log og uddannet skibsfører.

App´en vil være cloud-baseret og bygges på blockchain-teknologien, der garanterer et højt sikkerhedsniveau.

“Mange af certifikaterne indeholder personfølsomme oplysninger, og derfor er det vigtigt, at systemet er sikkert,” forklarer Martin Nielsen, der står for it-sikkerheden hos C-Log.

Jesper Holmgren fik idéen til C-log, da han tidligere arbejdede som sømand og kunne se, at det er en udfordring for mange virksomheder at sikre sig, at de overholder de mange maritime regler.

“Et rederi skal kunne dokumentere, at hver enkelt medarbejder i en skibsbesætning har deltaget bl.a. i de lovpligtige STCW kurser som eksempelvis røgdykning eller bare gyldigheden af den blå bog (sundhedsbogen) eller gyldigheden af et sønæringsbevis. Men i dag opbevares certifikater på print, og printede papirer kan både blive glemt og forsvinde. Og det koster rederierne dyrt, hvis et skib ikke har styr på papirerne,” siger Jesper Holmgren.

"Når rederier håndterer certifikater analogt, som de jo gør i dag, risikerer de ikke bare bøder og kostbare stop i driften, de risikerer også et usikkert arbejdsmiljø for deres ansatte med menneskelige konsekvenser til følge, for printede papirer kan nemt forfalskes," siger han.

Kilde: C-Log

December 22, 2017No Comments

C-Log IVS, Cloudbaseret certifikathåndtering

Baggrund

Søfartsindustrien står over for øgede compliance-krav, som eksempelvis den kommende persondataforordning fra EU (GDPR). Compliance-kravene kommer udover den lange række af regler og lovgivning, som industrien allerede i dag skal overholde. Én af de eksisterende regler er, at skibsbesætninger skal kunne fremvise certifikater på uddannelse. I dag opbevares certifikater på print og ikke i fuldt valideret, digital form, men der er en stor usikkerhed forbundet med denne håndtering. Det kan ikke blot skabe et usikkert arbejdsmiljø; det kan også hurtigt blive meget økonomisk kostbart for rederiet ikke at have styr på compliance.

Projekt

C-Logs overordnede idé er at udvikle et system og en platform, der hjælper private maritime virksomheder med at overholde det stigende antal regler og love inden for den internationale søfartsindustri. Mere konkret vil C-Log adressere udfordringerne omkring usikker certifikathåndtering, hvilket bl.a. vil stabilisere driften og mindske omkostningerne i private maritime virksomheder. Det vil ske gennem udvikling af en digital, cloudbaseret platform til sikker håndtering af certifikater. Datahåndtering sker krypteret, logged og valideret gennem et API setup og baseres bl.a. på blockchain-teknologi. Helt specifikt håndterer C-Log valideringen af certifikat-data og muliggør for såvel den enkelte søfarende som rederier og crew-management selskaber at opbevare, tilgå, kontrollere, validere og administrere lovpligtige, personfølsomme certifikater i et systemdesign, som er både simpelt og sikkert. C-Log giver den enkelte person central-kontrol over adgang til personlig data, herunder deling af identitet, ikke-personfølsomme samt personfølsomme oplysninger med virksomheder direkte og indirekte med interessenter ved eksempelvis subcontracting. Systemets høje sikkerhed imødekommer fremtidige, øgede compliance-krav, som eksempelvis GDPR, ved at bruge blockchain-teknologi.

Forventede resultater

Efter en 6 måneders projektperiode forventer C-Log at være gået fra prototype til første kommercielle version. Visionen er ambitiøs, og funktionalitet og systemet udvikles i samarbejde med flere partnere på tværs af den maritime sektor. Det er C-Logs ambition at udbrede systemet på internationalt plan.

C-LOG IVS

C-LOG IVS

C-LOG IVS

Pier47
Langelinie Allé 47
2100 Copenhagen

+45 53 53 92 84

contact@c-log.io

Pier47
Langelinie Allé 47
2100 Copenhagen

+45 53 53 92 84

contact@c-log.io

Pier47
Langelinie Allé 47
2100 Copenhagen
Denmark

+45 53 53 92 84

contact@c-log.io

 

Funded by

Funded by

Funded by

1